அமெரிக்காவில் அனைத்து நாட்டவருக்கும் கடன் கிடைக்கும்

exim

Rs.12618 கோடி ருபாய் சிறு மற்றும் நடுத்தர அமெரிக்க ஏற்றுமதி நிறுவனங்களுக்கு கடன் கொடுகிறார்கள் தமிழர்களே,

உலகத்தில் எந்த எந்த நாட்டில் இருந்தாலும், எந்த நாட்டு குடிமகனாக இருந்தாலும் அமெரிக்காவில் நீங்கள் நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து இந்த தொழில் கடனை பெற்று மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தொழில் செய்து பயன் அடைய முடியும்.

இதனை பற்றி உங்கள் கேள்விகளுக்கு தொடர்பு கொள்ளவும் +919943826447 அதிகமாக கேள்விகள் இருப்பின் ஈமெயில் மூலம் விடை அனுப்பி வைக்கபடும் தொடர்புக்கு: tamilembassy@gmail.com

opic

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s