100% வெற்றி தரும் ஏற்றுமதி செய்ய உகந்த விவசாய பொருள்கள்

agriculture-products

முந்திரி,

தென்னை நார் பொருட்கள்,
காபி, டீ (பாகிங் செய்யப்பட்டு, மதிப்பு கூட்டல் செய்யபட்டது)
காட்டன், ரா காட்டான்,
பருப்பு,
பழங்கள் மற்றும் காய்கறி, (ஆப்பில், வாழைபழம், மாம்பலம், வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு)
சணல், ரா சணல்
அரிசி ( மெருகிட்ட, பாலிஸ் செய்யப்பட்டது) பாசுமதி அரிசி,
சக்கரை, சுத்திகரிகப்பட்ட சக்கரை
புண்ணாக்குகள்,
மசாலா பொருள்கள்,
புகையிலை மற்றும் அது சமந்தப்பட்ட பொருள்கள்,
கோதுமை, சம்மந்தப்பட்ட பொருள்கள் ( சீரியல்)…

கேள்விகள் இருப்பின் தொடர்பு கொள்க: 9943826447

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s