100% வெற்றி தரும் ஏற்றுமதி செய்ய உகந்த விவசாய பொருள்கள்

முந்திரி, தென்னை நார் பொருட்கள், காபி, டீ (பாகிங் செய்யப்பட்டு, மதிப்பு கூட்டல் செய்யபட்டது) காட்டன், ரா காட்டான், பருப்பு, பழங்கள் மற்றும் காய்கறி, (ஆப்பில், வாழைபழம், மாம்பலம், வெங்காயம், உருளைக்கிழங்கு) சணல், ரா சணல் அரிசி ( மெருகிட்ட, பாலிஸ்…