தோல்பொருள்கள் ஏற்றுமதி வாய்ப்பு

alexhome

மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறம் உடைய க்ரோம் லெதர்,
ஈஸ்ட் இந்தியா லெதர் (EI Leather )
முழுமையாக தயார்நிலையில் உள்ள லெதர்,
கால்மிதியடிகள்,
லெதர் கார்மெண்ட்,
லெதர் பர்ஸ், கைப்பை, கையுறைகள்,
குதிரைச் சவாரி புரிபவர் அமரும் லெதர் இருக்கை,
பயண பைகள் (சூட்கேஸ், படுக்கை)

1 Comment

  1. பருப்பு வகைகள் ஏற்றுமதி செய்வது பற்றி

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s