தோல்பொருள்கள் ஏற்றுமதி வாய்ப்பு

மஞ்சள் கலந்த பழுப்பு நிறம் உடைய க்ரோம் லெதர், ஈஸ்ட் இந்தியா லெதர் (EI Leather ) முழுமையாக தயார்நிலையில் உள்ள லெதர், கால்மிதியடிகள், லெதர் கார்மெண்ட், லெதர் பர்ஸ், கைப்பை, கையுறைகள், குதிரைச் சவாரி புரிபவர் அமரும் லெதர் இருக்கை,…