ஏற்றுமதி மேம்பாடு வாரியங்களின் இணையதள முகவரிகள்

Image
1. வேளாண் பொருள்கள் www.apeda.com
2. ஆயத்த ஆடைகள் www.aepcindia.com
3. இரசாயனப் பொருள்கள், மருந்துகள் www.cheexcil.gov.in
4. முந்திரி பொருள்கள் www.cashewindia.com
5. காபி www.indiacoffee.org
6. தேங்காய் நார் பொருள்கள் www.coirboard.nic.in
7. பருத்தி துணிகள் www.texprocil.com
8. தோல் பொருள்கள் www.leatherindia.org
9. மென்பொருள்கள் www.escindia.in
10. இஞ்சினீரிங்க் பொருள்கள் www.eepcindia.com
11. கைவினை பொருள்கள் www.epch.com
12. ஆபரணங்கள், ஆபரணக் கற்கள் www.gjepc.org
13. கைதேறி துணிகள் www.hepcindia.com
14. பட்டு துணிகள் www.silkepc.com
16. கடல் பொருள்கள் www.mpeda.com
17. பிளாஸ்டிக் பொருள்கள் www.plexconcil.com
18. விசைத்தறி பொருள்கள் www.pdexcil.org
19. ரப்பர் www.rubberboard.org.in
20. மூலிகை, காடுகளில் கிடைக்கும் பொருள்கள் www.shellacepc.com
21. விளையாட்டு பொருள்கள் சாதனங்கள் www.sportsgoodsindia.org
22. நறுமண பொருள்கள் www.indianspices.com 
23. செயற்கை இளைதுளிகள் www.synthetictextiles.org
24. தேயிலை  www.teaboard.gov.in
25. புகையிலை www.indiantobacco.com
26. கம்பளி பொருள்கள் www.wwepcindia.com
27. கட்டுமானப் பணிகள் www.projectexports.com
28. இதர பொருள்கள் மற்றும் தகவல்களுக்கு: www.fieo.com
29. கம்பளி http://www.wooltexpro.com
30. எண்ணை வித்துகள் http://www.iopepc.org
31. இந்திய அரசே நடத்தும் ட்ரேடிங் கம்பனி: http://www.mmtclimited.gov.in
32. சிந்தடிக் ரேயான் டெக்ஸ்டைல்ஸ்: http://www.srtepc.org
33. சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்: http://www.servicesepc.org
34. எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்ப்யுடர் கம்பியுடர் சாப்ட்வேர் http://www.escindia.in
35. கெமிகல் மற்றும் அதன் உப பொருள்கள் ஏற்றுமதி: http://www.capexil.com
36. கார்பட் எக்ஸ்போர்ட் http://www.indiancarpets.com

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s