கடல் உணவு பொருள் ஏற்றுமதி

https://www.youtube.com/watch?v=mMDWC1qIgWQ தமிழ் எக்ஸிம் கிளப் சார்பாக கடல் உணவு பொருள்களான, மீன், நண்டு, கருவாடு வகைகளை ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செய்ய உலக தமிழர்களுக்கு ஒரு அடித்தளம் அமைத்து கொடுக்க ராமேஸ்வரம் சென்று இருந்தோம். அங்கு மீன் ஏற்றுமதி தொழில் நடத்திவரும்…

ஏற்றுமதி மேம்பாடு வாரியங்களின் இணையதள முகவரிகள்

1. வேளாண் பொருள்கள் www.apeda.com2. ஆயத்த ஆடைகள் www.aepcindia.com3. இரசாயனப் பொருள்கள், மருந்துகள் www.cheexcil.gov.in4. முந்திரி பொருள்கள் www.cashewindia.com5. காபி www.indiacoffee.org6. தேங்காய் நார் பொருள்கள் www.coirboard.nic.in7. பருத்தி துணிகள் www.texprocil.com8. தோல் பொருள்கள் www.leatherindia.org9. மென்பொருள்கள் www.escindia.in10. இஞ்சினீரிங்க் பொருள்கள் www.eepcindia.com11. கைவினை பொருள்கள் www.epch.com12. ஆபரணங்கள், ஆபரணக் கற்கள் www.gjepc.org13. கைதேறி துணிகள் www.hepcindia.com14. பட்டு துணிகள்…