2015 ஏற்றுமதி, இறக்குமதி ஆவண எண்ணிக்கை குறைப்பு

மத்திய வர்த்தகத்துறை அமைச்சகம், ஏற்றுமதி, இறக்குமதியை எளிதாக்கியுள்ளது. முதல்கட்டமாக, ஏற்றுமதியாளர்கள், இறக்குமதியாளர்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய ஆவணங்களின் எண்ணிக்கை, 10ல் இருந்து மூன்றாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்றுமதியாளர்கள்: ----------------------- 'பில் ஆப் லேடிங்' மற்றும் ' 'ஏர்வே பில்'; 'கமர்சியல் இன்வாய்ஸ்', 'பையர்'களுக்காக 'பேக்கிங்…

சார் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனும். 3 லட்சம் இருக்கு. இதில் எந்த மாதிரியான பொருள்கள் சரியா வரும்?

இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு சுமார் 7000 வகையான பொருள்கள் ஏற்றுமதி ஆகிறது. இங்கு இருந்து கல்லும் மண்ணும் மட்டும் அல்ல குப்பையில் இருக்கும் மதிப்பிலாத பொருள்களும் ஏற்றுமதி ஆகிறது. அங்கு இதற்கு தேவை உள்ளது.எந்த நாட்டில் எந்த பொருள் கிடைப்பது இல்லையோ,…