கடல் உணவு பொருள் ஏற்றுமதி

https://www.youtube.com/watch?v=mMDWC1qIgWQ தமிழ் எக்ஸிம் கிளப் சார்பாக கடல் உணவு பொருள்களான, மீன், நண்டு, கருவாடு வகைகளை ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செய்ய உலக தமிழர்களுக்கு ஒரு அடித்தளம் அமைத்து கொடுக்க ராமேஸ்வரம் சென்று இருந்தோம். அங்கு மீன் ஏற்றுமதி தொழில் நடத்திவரும்…

கடல் உணவு ஏற்றுமதியில் செய்யலாம் தமிழர்களே முயற்சி செய்யுங்கள் நல்ல லாபம் உண்டு.

இந்திய மீன்கள் வெளிநாடுகளில் பல கோடிகளுக்கு ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க சந்தைகளுக்கு கொச்சின் வழியாக ஏற்றுமதி ஆகிறது. தமிழகத்தில் பிடிக்கும் மீன்களையும் இந்த மலையாள கூட்டமே ஏற்றுமதி செய்து லாபம் பார்க்கிறது. தமிழர்கள் இனிமேல் நேரடி ஏற்றுமதிக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும்.2013-…