ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் அரசு நிர்வாகம் எப்படி நடைபெறுகிறது?

இந்தியாவில் இருக்கும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் அரசு நிர்வாகம் எப்படி நடைபெறுகிறது என்ற ஆராய்ச்சியில் இறங்கினேன். எனது தமிழ் மக்களுக்கு எளிதாக புரியும்படி இதனை தெறிக்க முயற்சிக்கிறேன்...ராஜன். 9943826447 செயல்: பொருள்களை ஏற்றுமதி / இறக்குமதி செய்தல். செயலை நிர்வகிக்கும் அரசு…

வெப்பன் வாங்க, வைத்து கொள்ள, வியாபாரம் செய்ய முழுதகவல்

புதிய துப்பாக்கி (ஆர்ம்ஸ்) லைசன்சை எப்படி எடுப்பது? எந்த விதமான துப்பாக்கி தேவை என்பதை பொருத்து அப்ப்ளிகேசன் பீஸ் மாறும் இதோ விளக்கமாக: Pistol, Revolver and repeating rifle. Rs. 100 Rs.50Rifle Rs. 60 Rs.3022 Bore Rifle (low velocity)…

ஏற்றுமதி விற்கும் விலை கணக்கிடுவது எப்படி?

மூலபோருளின் விலை (Raw Material) (A) ரூ.50000 தயாரிப்பு செலவு, ஆள் சம்பளம் பேக்கிங் செலவு (B) ரூ. 20000 பொருளுக்கான அடக்க விலை (A+B) ரூ. 70000 நமக்கான லாபம் (C) ரூ. 10000 பொருளுக்கான தொழிற்சாலை விலை (Ex…