ஏற்றுமதி சந்தைப்படுத்துதல்

ஏற்றுமதி தொழிலில் சந்தைப்படுத்துதல் முக்கியமான பங்காற்றுகிறது. எல்லோரிடமும் இந்த உலகத்தில் விற்பனை செய்வதற்கு பல பொருள்கள் உள்ளது. அதனை வாங்குவோரிடம் கொண்டு சேர்ப்பது குறித்த அறியாமை தான் தொழில் முழுமை பெறாமல் பாதி முயற்சியுடன் தேக்கமடைந்து நிற்கிறது. என்ன என்ன வழிகளில்…

சார் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணனும். 3 லட்சம் இருக்கு. இதில் எந்த மாதிரியான பொருள்கள் சரியா வரும்?

இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு சுமார் 7000 வகையான பொருள்கள் ஏற்றுமதி ஆகிறது. இங்கு இருந்து கல்லும் மண்ணும் மட்டும் அல்ல குப்பையில் இருக்கும் மதிப்பிலாத பொருள்களும் ஏற்றுமதி ஆகிறது. அங்கு இதற்கு தேவை உள்ளது.எந்த நாட்டில் எந்த பொருள் கிடைப்பது இல்லையோ,…

ஏற்றுமதிக்கு பொருளை தேர்வு செய்வது எப்படி?

ஏற்றுமதி தொழிலில் ஈடுபட விரும்புபவர்கள், இரண்டு முறைகளில் பொருள்களை தேர்வு செய்யலாம்.ஒன்று, எந்தப் பொருள் தேவை என்று வெளிநாட்டில் கேட்கிறார்களோ அந்தப் பொருளையும்,இரண்டாவதாக நாம் எந்த பொருளை உற்பத்தி செய்து வருகிறோமோ, அந்த பொருளையும் ஏற்றுமதி செய்யலாம்.இரண்டும் கூட ஒரு ஏற்றுமதியாளருக்கு…