ஏற்றுமதி ஆர்டர் பெரும் தம்பி

ஈரோடு ரஞ்சித் அவர்களின் தறி மூலம் தயாரித்த இஸ்லாமிய பெண்கல் பயன்படுத்தும் சால்வைகளை பற்றியும், நாம் அவருக்கு வழங்கிய ஏற்றுமதி ஆலோசனை பற்றியும் ஓம் முருகா http://www.fb.com/ommurugas முகநூல் மூலம் வெளியிட்டு இருந்தோம். அதனை கண்ட அரபு நாட்டில் உள்ள இறக்குமதியாளர் அப்துல் அவர்கள்…