திருச்சியில் நடைபெற உள்ள இரண்டு செமினார்

அமெரிக்கா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் திசை LLC என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் திரு. ராம் அவரகள் முதல் செமினாரை வழங்குவர் செமினார்: 1   தலைப்பு: "தொழில் வாய்ப்புக்கள் மற்றும் அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயரும் வழிகள்" உங்களுடைய சொந்த நிறுவனத்தை அமெரிக்காவில்…

லாஜிஸ்டிக்ஸ் தொழில் வாய்ப்பு

உலக அளவில் இந்தியர்கள் குடியமர்ந்த பிறகு கொரியர் சர்வீஸ் தொழில் சூடு பிடிக்க துவங்கியது. ஆந்திராவில் இருந்து சென்ற தம்பிகள் கருடவேகா http://garudavega.com என்ற கம்பெனியை துவங்கி இன்று மிக பெரிய அளவில் தொழிலை உலகம் முழுவதும் நடத்தி வருகிறார்கள். ஓம்…