“சிங்கபூர் லாட்டரி” கே&ப

நேர்மைக்கும், உண்மைக்கும், சட்டத்திற்கும் பெயர்பெற்ற சிங்கபூர் நாட்டில் வெளியிடபடுகிறது "சிங்கபூர் லாட்டரி" சிங்கபூர் குடிமகன், ஓம் முருகா பொருப்பாளர் திரு. ராஜன் மூலம், முறைப்படி கம்பனி பதிவு செய்து டிக்கெட்டுகளை வாங்கி கொடுத்து உலக தமிழர்களுக்கு குலுக்கலில் பங்கேற்க வாய்ப்பு பெற்று…

வெள்ளை சுகர் இறக்குமதி செய்ய என்ன சான்றிதழ் வேண்டும்

அனிபா: காலை வணக்கம், ஓம் முருகா குடும்பம், அண்ணா எனது பெயர்: அனிபா சென்னையில் இருக்கிறேன். வெள்ளை சுகர் இறக்குமதி செய்வதற்கு என்ன சான்றிதழ் ஏற்றுமதி ஆளர் இடம் பெற வேண்டும்.. அதே போல் இங்கு எந்த food council board…