ஜெர்மன் இராணுவ தள உணவு கடை நடத்த தொழில் வாய்ப்பு

ஜெர்மனி நாட்டில் 5000 ஆட்களுக்கு மேல் தங்கி இருக்ககூடிய இராணுவ தளத்தில் உணவகம் அமைக்க வாய்ப்பு ஒன்று உள்ளது. தினமும் 2000 பவுண்டுக்கு விற்பனை ஆக கூடிய இடம். உணவகம் நடத்த விருப்பம் உள்ள நம் தமிழ் உறவுகளுக்கு முன் உரிமை கொடுப்போம். அப்படி அமையாத பட்சத்தில் மற்ற மொழி சொந்தங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்போம். மேலும் விபரம் அறிய வாட்சப் மூலமாக தொடர்பு கொள்ளவும்.

ஓம் குரூப், ராஜன் +6590765060

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s