ஏற்றுமதி ஆர்டர் பெரும் தம்பி

ஈரோடு ரஞ்சித் அவர்களின் தறி மூலம் தயாரித்த இஸ்லாமிய பெண்கல் பயன்படுத்தும் சால்வைகளை பற்றியும், நாம் அவருக்கு வழங்கிய ஏற்றுமதி ஆலோசனை பற்றியும் ஓம் முருகா http://www.fb.com/ommurugas முகநூல் மூலம் வெளியிட்டு இருந்தோம். அதனை கண்ட அரபு நாட்டில் உள்ள இறக்குமதியாளர் அப்துல் அவர்கள் இன்று நேரடியாக ஈரோடு வந்து தம்பி ரஞ்சித்தை சந்தித்து ஏற்றுமதி ஆர்டர் கொடுத்து உள்ளார்.

தொழில் முயற்சி என்பது தனி மனிதனால் மட்டுமே செய்துவிட முடியாது, நம்பிக்கையான தொடர்புகளின் கூட்டு முயரற்சியே உங்கள் தொழில் வெற்றிக்கு வழிவகுக்கும் என்பதை பதிவிடுகிறோம்.

நேரடி தொழில் ஆலோசனை பெற விரும்புவோர் மேனேஜர் ஶ்ரீனிவாசன் +91 73394 24556 அவர்களை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s