பயண படங்கள்

அமைதியான சமூக சேவகர் விருது
சகா சமூகப்பணி உறுப்பினர்களுடன் சிங்கப்பூர்

 

 

இன்டெல் சாட் என்ற சாட்டிலைட் நிறுவன அதிகாரியுடன்
சிங்கப்பூர் கடல் உணவு இறக்குமதியாளரிடம் ஆர்டர் பெற்ற பொழுது
இந்தோனேசியாவில் ஒரு பிரபல நிறுவனத்தில் ஏற்றுமதி ஆர்டர் பெற சந்திப்பு நடைபெற்ற பொழுது
இந்தோனேசியா கடலை பருப்பு இறக்குமதியாளர் விருந்துக்கு பின்னர்
கற்றாழையில் தயார் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் சாம்பிள் அனுப்பி இருந்தார் ஒரு ஏற்றுமதியாளர்
ஆன் லைன் தொழில் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது

 

உணவு கண்காட்சியில்
SGS Director of Vietnam while visiting to survey my clients fertilizer shipment
With Fertilizer sourcing Agent Mr.Rao

 

Vietnam Agarpathi Manufacturer at his home.
Our Representative in China Miss.Mandy

 

Vietnam to China Logistic Provider companies boss
With a Peanut Importer while visiting our customs warehouse in Vietnam

 

Fertilizer taken for Lab Test by SGS
Vietnam Business Representative Mr.Hoa doing mail marketing to bring customer to sell our stocks in warehouse

 

Wood Importer
Border Check post Mr.Hoa trying to get chinese buyers data from customs staff at Vietnam

 

Big Player for food items import from Africa, she import and resell to chinese buyers in china

 

Logistics Provider in Vietnam

 

Chicken, Meat items importer

 

With Iranian Clients at their house in Germany

 

Seafood Importer
Precious Stones and Diamond importers meeting

 

Seafood, Agri commodities importers
Indian food items importer and re exporter to china
France office directors
With Bashith from london visited france to meet us for a bulk photocopier machine export

 

Our france company directors
Mr.Salim our representative for europe
With Kathleen our representative for Philippines
dry nuts importer

 

with diamond jewelery maker
Peanut Association State meeting
supporting new startups

 

With Garment Manufacturer and exporter
Non Owen Bags Manufacturer
With Virgin Oil Producers
With garment manufacturer
Agro Scientist also running his Peanut factory
Student Placement Agent an Young Businessman
Australian Real Estate Business man and a Builder
Students Placement Agent in Australia
E commerce legend running an online grocery store in Australia
Indian food items importer at his warehouse in Australia
With an Auditor and Immigration Agent in Sydney
Seafood importer in Sydney
Tamil Camber of Commerce Sydney

 

Alagappa University founders Daughter
Indonesia Representative Mr.Donnie
Sri Lanka representative Mr.Hameed
Export Product Samples
Dry fish sample for exports
Seafood importer
Exim Business man in Germany

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s