சீனாவில் நடக்கும் ஏற்றுமதி இறக்குமதி கண்காட்சி

cf

ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வோருக்கு மிகவும் பயன் வாய்ந்த “காண்டன் பேர்” 2015 ஆம் வருடம் 3 கட்டங்களாக நடக்கிறது.
Phase 1: 15 – 19 April 2015
——————–
• Large Machinery and Equipment
• Small Machinery
• Bicycles
• Motorcycles
• Vehicle Spare Parts
• Chemical Products
• Hardware
• Tools
• Vehicles (Outdoor)
• Construction Machinery (Outdoor)
• Household Electrical Appliances
• Consumer Electronics
• Electronic and Electrical Products
• Computer and Communication Products
• Lighting Equipment
• Building and Decoration Materials
• Sanitary and Bathroom Equipment

Phase 2 :
23 – 27 April 2015
——————
• Kitchen & Tableware
• General Ceramics
• Art Ceramics
• Home Decorations
• Glass Artware
• Furniture
• Weaving, Rattan and Iron Arts
• Gardening Products
• Stone and Iron Products (Outdoor)
• Household Items
• Personal Care Products
• Toiletries
• Clocks, Watches & Optical Instruments
• Toys
• Gifts and Premiums
• Festival Products

Phase 3:
1 – 5 May 2015
————
• Men and Women’s Clothes
• Kid’s Wear
• Underwear
• Sports and Causual Wear
• Furs, Leather, Down & Related
Products
• Fashion Accessories and Fittings
• Home Textiles
• Textile Raw Materials & Fabrics
• Carpets & Tapestries
• Food
• Native Produce
• Medicines and Health Products
• Medical Devices, Disposables and
Dressings
• Sports, Travel and Recreation
Products
• Office Supplies

25000 சின கம்பனிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள், 500 வெளிநாட்டு கம்பனிகள் கலந்து கொள்கிறார்கள். இந்த கண்காட்சி நடக்கும் இடம் குவாங் சூ. தவறாமல் கலந்து கொள்ளுங்கள் தமிழர்களே. உங்கள் ஏற்றுமதி தொழிலுக்கு மிகவும் உதவிகரமாக கண்காட்சி இது. உலகத்தில் பெருபாலும் தொழில் செய்வோர் இந்த கண்காட்சியில் கலந்து கொள்வது வழக்கம்.

1 Comment

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s