“எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ் டூர் & லைவ் ட்ரைனிங்”

Q: ஏற்றுமதி ஆர்டர் நிசாருக்கு பெற்று கொடுத்தீர்களா? அடுத்த  கட்ட  நடவடிக்கை என்ன?

A: ஆம், ஆர்டர் பெற்று கொடுத்து உள்ளோம். “தமிழ்  எக்ஸிம்  க்ளப்” மூலம் ஏற்றுமதி  செய்ய  விரும்புவோருக்கு தாய்லாந்து, மலேசியா, சிங்கபூர், இலங்கை  நாடுகளுக்கு  நேரடி  ஆர்டர் எடுக்க “எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்  டூர் & லைவ்  ட்ரைனிங்”  கொடுக்க  உள்ளோம். இதன்  கட்டணம் 1 நபருக்கு  ரூ.3 லட்சம். உணவு  தவிர  அனைத்து செலவுகளும்  நாம்  ஏற்றுகொள்வோம். இதில் கிடைக்கும்  லாபம்  அனைத்தும்  ஓம் குரூப் முதலீடாளர்களுக்கு கொடுக்கப்படும்.
———————-
Tamil  Exim  Club
http://www.tamileximclub.com
+91-9943826447

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s