ஏற்றுமதி ஆகும் பதபடுத்தபட்ட உணவு பொருள்கள்

kohinoor_foods

பேக்கரி பொருள்கள்,
கொத்தவரைக்காய் பௌடர், பேஸ்ட்,
குழம்பு பொடி
அப்பளம்,
பழங்கள், ஜூஸ்

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s