எந்த நாட்டில் ஏற்றுமதி ஆர்டர் கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகம்? West Africa

Image

West Africa மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி 22 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. 2013 ஏப்ரல் முதல் 2014 பிப்ரவரி மாதம் வரையான காலத்தில் இப்பிராந்திய நாடுகளுக்கான இந்திய ஏற்றுமதி 600 கோடி டாலரைத் தொட்டுள்ளது.

நைஜீரியாவுக்கு மட்டும் ரூ.14,526 கோடி மதிப்பிலான பொருள்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. கானாவுக்கு ரூ. 4,651 கோடி மதிப்புக்கு பொருள்கள் ஏற்றுமதியாகியுள்ளன. பெனின் நாட்டுக்கு ரூ 4,384 கோடி மதிப்பிலான பொருள்களும், டோகோவுக்கு ரூ. 2,524 கோடி மதிப்பிலான பொருள்களும், செனகலுக்கு ரூ. 1,964 கோடி மதிப்பிலான பொருள்களும், கேமரூனுக்கு ரூ.1,235 கோடி மதிப்பிலான பொருள்களும், லைபீரியாவுக்கு ரூ. 580 கோடி மதிப்பிலான பொருள்களும் ஏற்றுமதியாயின.

இது தவிர கினியா, மாலி, புர்கினா பாசோ ஆகிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதியும் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது. நைஜெர், ஜாம்பியா, கினியா பிஸாவ் ஆகிய நாடுகளுக்கான ஏற்றுமதியும் உயர்ந்துள்ளது. மறு ஏற்றுமதி உள்பட இந்திய ஏற்றுமதி 957 கோடி டாலராகும் (ரூ. 1,80,469 கோடி).

1 Comment

  1. I want to start small (3 employee) software development company in Madurai to export the software to MiddleEast. Second along with software I want to sell the Hardware like EFT-POS terminals to my client . I will buy POS from China and selling as package with my software to Middle east.
    Please suggest what type of company to register and how to handle the payment and etc.
    –Perumal
    perumalg@mars-data.com
    7200058777

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s