டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் ஏற்றுமதி ஆர்டர் எடுக்க உதவும் 2 பட்டியல்

அயல்நாடுகளில் வாழும் தமிழர்கள் அங்கு உள்ள டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், மினி மார்கெட் அல்லது புதிதாக தொழில் துவங்க உள்ள நண்பர்களுக்கு நமது ஓம் குரூப் முதலீட்டாளர்கள் சப்ளை செய்ய தயாராக இருக்கும் பட்டியலை காண்பித்து ஏற்றுமதி ஆர்டர் எடுக்கவும். உங்கள் சர்வீசுக்கு பீஸ் கொடுக்கப்படும். நீங்கள் சுயதொழில் செய்யும் முன்னர் முதல் படியாக ஏற்றுமதி ஆர்டர்களை பெற்று கொடுக்க முயற்சிக்கவும்.
ப்ராண்ட் ஐட்டம், ப்ராண்ட் இல்லாத ஐட்டம் என ஒரு கடைக்கு தேவையான அனைத்து ஐட்டமும் பாட்டியல் கீழே 2 பாகமாக கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது. தொடர்பு கொள்ள: +919943826447

PRG_4171a--621x414

ப்ராண்ட் இல்லாத உணவு பொருள்கள் பட்டியல் = 1

 
 RICE            
 PONNI RAW RICE
 PONNI BOILED RICE
 PONNI PAR BOILED RICE
 SILK Y RAW  RICE
 JEERA SAMBA RICE
 ANDHRA MASURI RICE
 LONG GRAIN RICE
 RED RAW RICE
RED BOILED RICE
RED PAR BOILED RICE
SINGLE BOILED RED RICE
DOUBLE BOILED RED RICE
IDLY RICE
(Available packing 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 25kg & 50kg)

 

 FLOUR 
WHITE RICE FLOUR (UN ROASTED)
WHITE RICE FLOUR (ROASTED)
RED RICE FLOUR (ROASTED)
RED MILLET FLOUR (RAGI FLOUR)
BAJRA FLOUR (KAMBU FLOUR)
WHEAT FLOUR (ATTA)
CORN FLOUR
MAIZE FLOUR
URID FLOUR (ROASTED & UNROASTED)
MOONG FLOUR (ROASTED & UNROASTED)
(Available packing 1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 25kg & 50kg)

 

 GRAINS & PULSES 
URID DHAL WHOLE & SPLIT (BLACK)
URID DHAL WHOLE & SPLIT (WHITE)
MOONG DHAL
TOOR DHAL
GRAM DHAL
MASOOR DHAL
GREEN GRAM
HORSE GRAM
RED MILLET
GREEN MILLET
BAJRA
PEAS
SESAME (WHITE & BROWN)
(Available packing 500g,1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 25kg & 50kg)

 

 SPICES 
AJWAN (OMAM)
 ANARDANA SEED
ASAFOETIDA
BAY LEAVES
CARDAMOM (GREEN & BLACK)
CINNAMON
 CLOVES
 CORIANDER (WHOLE & SPLIT)
 CUMIN
 FENNEL
 FENUGREEK
 GINGER (DRIED)
 MACE
 METHI LEAVES
 MUSTARD(SMALL & BIG)
 NUTMEG (WITH SHEL / WITHOUT SHELL)
 PEPPER
 POPPY SEED
 RED CHILLI (LONG)-(WITH STEM / WTHOUT STEM)
 RED CHILLI (ROUND)
 RED CHILLI WRINKLED
 STAR ANISEEED
 TAMARIND(TUMKUR -KARNATAKA)
 TURMERIC
(Available packing 100G, 250G, 500G ,1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 25kg & 50kg)

 

 SPICE POWDERS 
 AMCHUR POWDER (MANGO POWDER)
CARDAMOM POWDER
CINNAMON POWDER
 CLOVE POWDER
 CORIANDER POWDER
 CUMIN POWDER
 FENNEL POWDER
 FENUGREEK POWDER
 GARLIC POWDER
 GINGER POWDER
 MACE  POWDER
 NUTMEG POWDER
 ONION POWDER
 PEPPER POWDER
RED CHILLI POWDER ( HOT & MILD)
 TURMERIC POWDER
(Available packing 100G, 250G, 500G ,1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 25kg & 50kg)

 

 PROCESSED FOOD PRODUCTS 
 PAPAD
 PAPAD CHIPS
 WHITE RICE FLAKE (AVAL)-THIN
 WHITE RICE FLAKE (AVAL)-THICK
 WHITE RICE FLAKE (AVAL)-MEDIUM
 RED RICE FLAKES
 PUFFED RICE (PORI)
 ROASTEDGRAM
 JAGGERY (BALL)
 JAGGERY (BLOCK)
 JAGGERY POWDER
 PALMYRA JAGGERY (POWDER POWDER)
 PALMYRA JAGGERY (ROCK FORM)
 GHEE
 SAMBA WHEAT
 ENERGY FLOUR
 RAVA
 IDLY GURUNAI
 SAGO
 DHAL POWDER
 SUGAR CANDY (DIAMOND)
 SUGAR CANDY (ROCK FORM)
 SOYA MEAT(SMALL & BIG)
(Available packing 100G, 250G, 500G ,1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 25kg & 50kg)

 

 VADAM & VATHALS 
 RICE VADAM
 SAGO VADAM
 BUTTERMILK CHILLI
 SUNDAI VATHAL
 CLUSTER-BEANS VATHAL(KOTHAVARAI)
 KOVAKAI VATHAL
 BRINJAL VATHAL
 BITTERGUARD VATHAL
 MANATHAKALI VATHAL
(Available packing 100G, 250G, 500G ,1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 25kg & 50kg)

 

 OIL 
 SESAME OIL
 COCONUT OIL
 NEEM OIL
 MUSTARD OIL
 CASTOR OIL
 (Available for only in consumer pack like 100ml to 5ltr)
 Note: strike through items are not allowed for export

 

ப்ராண்ட்  உணவு பொருள்கள் பட்டியல் = 2 

   
 BRANDED FOOD & OTHER PRODUCTS 
 PRODUCT NAME   SIZE 

 

 PAPAD 
 AMBIKA APPALAM NO.2  60 PKTS
 AMBIKA APPALAM NO.4  60 PKTS
 GITS PAPAD PEPPER  200g
 GITS PAPADS GARLIC  200g
 GITS PAPAD JEERA CHILLI  200g
 GITS PAPAD RED CHILLI  200g
 GITS PAPAD PLAIN  200g
 GITS PAPAD MOONG  200g
 GITS PAPAD PUNJABI  200g
 GITS PAPAD JEERA  200g
 GITS CORN PAPAD HOT AND SWEET  100g
 GITS CORN PAPAD RED CHILLI  100g
 GITS RICE PAPAD JEERA CHILLI  100g
 GITS RICE PAPAD RED CHILLI  100g
 GITS POTATO PAPAD PLAIN  100g
 GITS POTATO PAPAD RED CHILLI  100g
 LIJJAT PUNJABI MASALA PAPAD  200G
 LIJJAT UDAD PAPAD WITH PEPPER  200G
 LIJJAT UDAD PAPAD WITH GARLIC & CHILLIES  200G
 LIJJAT UDAD PAPAD WITH RED CHILLIES  200G
 LIJJAT PLAIN PAPAD  200G
 LIJJAT JEERA PAPAD  200G
 LIJJAT GARLIC PAPAD  200G
 MTR GARLIC PAPAD  200G
 MTR JEERA PAPAD  200G
 MTR PEPPER PAPAD  200G
 MTR PLAIN PAPAD  200G
 MTR MASALA PAPAD  100G & 200G

 

 VERMICELLI 
 BAMBINO VERMICELLI  500G
 BAMBINO VERMICELLI  1KG
 BAMBINO VERMICELLI  200G
 TRUE VERMICELLI SHORTCUT  500G
 PHILLSBURY SEMIYA  200G
 PHILLSBURY SEMIYA  500G
 PHILLSBURY SEMIYA  1KG
 MTR VERMICELLI  200G
 MTR VERMICELLI  500G
 MTR VERMICELLI  1KG

 

 GHEE & VANASPATHY
 AAVIN GHEE  1LTR
 AAVIN GHEE  500ML
 AMUL GHEE  1LTR
 COW & CALF BRAND GHEE  5KGS
 COW & CALF BRAND GHEE  2KGS
 COW & CALF BRAND GHEE  1KG
 DALDA VANASPATHY  500ML
 DALDA VANASPATHY  1LTR
 GRB UDAYAM GHEE  200ML
 GRB UDAYAM GHEE  500ML
 GRB UDAYAM GHEE  1LTR
 GRB UDAYAM GHEE  5LTR
 RKG GHEE  15KGS TIN
 RKG GHEE  10KGS TIN
 RKG GHEE  5LTR
 RKG GHEE  1LTR
 RKG GHEE  500ML

 

 PICKLES 
 RUCHI AMLA PICKLE  300G
 RUCHI MANGO PICKLE  300G
 RUCHI MANGO THOKKU PICKLE  300G
 RUCHI VADU MANGO PICKLE  300G
 RUCHI LIME PICKLE  300G
 RUCHI GARLIC PICKLE  300G
 RUCHI GINGER PICKLE  300G
 RUCHI VEGETABLES PICKLE  300G
 RUCHI AVAKKAI PICKLE  300G
 PRIYA AMLA PICKLE  300G
 PRIYA MANGO PICKLE  300G
 PRIYA MANGO THOKKU PICKLE  300G
 PRIYA VADU MANGO PICKLE  300G
 PRIYA LIME PICKLE  300G
 PRIYA GARLIC PICKLE  300G
 PRIYA GINGER PICKLE  300G
 PRIYA VEGETABLES PICKLE  300G
 PRIYA AVAKKAI PICKLE  300G
 777 CUT MANGO PICKLE  400G
 777 AVAKKKAI MANGO PICKLE  400G
 777 MANGO THOKKU  400G
 777 LIME PICKLE  400G
 777 CITRON PICKLE  400G
 777 GARLIC PICKLE  400G
 777 AMLA PICKLE  400G
 777 TOMATO THOKKU  400G
 777 MIXED VEGETABLE PICKLE  400G
 777 CORIANDER LEAF THOKKU  400G
 777 GONGURA LEAF THOKKU  400G
 777 GINGER PICKLE  400G
 777 MAHANI PICKLE  400G
 777 VADU MANGO PICKLE IN BRINE  400G
 MTR  LIME PICKLES  300G & 500G
 MTR MANGO FULL PICKLES  300G & 500G
 MTR MANGO SLICE PICKLES  300G & 500G
 MTR MANGO AVAKKAI PICKLES  300G & 500G
 MTR MIXED VEGETABLE PICKLES  300G & 500G
 MTR HOG.PLM. PICKLES  300G & 500G
 MTR KONGURA PICKLES  300G & 500G
 MTR  LIME PICKLES  (POUCH PACK)  300G & 500G
 MTR MANGO FULL PICKLES (POUCH PACK)  300G & 500G
 MTR MANGO SLICE PICKLES (POUCH PACK)  300G & 500G
 MTR MANGO AVAKKAI PICKLES (POUCH PACK)  300G & 500G
 MTR MIXED VEGETABLE PICKLES (POUCH PACK)  300G & 500G
 MTR HOG.PLM. PICKLES (POUCH PACK)  300G & 500G
 MTR KONGURA PICKLES (POUCH PACK)  300G & 500G

 

 VEGETABLE OIL 
 IDHAYAM SESAME OIL  5LTR
 IDHAYAM SESAME OIL  2LTR
 IDHAYAM SESAME OIL  1LTR
 IDHAYAM SESAME OIL  500ML
 IDHAYAM SESAME OIL  200ML
 GOLD WINNER SUNFLOWER OIL  500ML
 GOLD WINNER SUNFLOWER OIL  1LTR
 GOLD WINNER SUNFLOWER OIL  2LTR
 GOLD WINNER SUNFLOWER OIL  5LTR

 

 SPICES 
 P.S.TAMARIND  200G
 P.S.TAMARIND  500G
 P.S.TAMARIND  1KG
 LG ASAFOETIDA (BLOCK)  50G
 LG ASAFOETIDA (BLOCK)  100G
 LG ASAFOETIDA (BLOCK)  200G
 LG ASAFOETIDA (BLOCK)  500G
 LG ASAFOETIDA POWDER  50G
 LG ASAFOETIDA POWDER  100G
 LG ASAFOETIDA POWDER  200G
 LG ASAFOETIDA POWDER  500G
 PTC ASAFOETIDA  1.2G X 60/TIN
 ASAFOETIDA POWDER  1KG
 ASAFOETIDA POWDER  5KGS
 ASAFOETIDA POWDER  50KG

 

 SWEETS & SNACKS 
 RAJARAM WHITE SESAME BALLS  100g
 RAJARAM BLACK SESAME BALLS  100g
 RAJARAM FRIEDGRAM BALLS  100g
 RAJARAM FRUIT JELLY SWEET  100g
 RAJARAM GINGER BAR SWEET  100g
 RAJARAM FRIUIT JELLY SWEET  200G
 RAJARAM GROUNDNUT BALLS  100G
 RAJARAM GINGER BAR SWEET  200G
 RAJARAM GROUNDNUT BALLS  200G
 RAJARAM WHITE SESAME BALLS  200G
 RAJARAM BLACK SESAME BALLS  200G
 RAJARAM CASHEWNUT SWEET  200G
 RAJARAM ASSORTED PACK  200G
 RAJARAM GROUNDNUT SWEET(BAR)  100G
 RAJARAM SESAME SWEET ( BAR)  100G
 ROASTED GROUNDNUT  100G
 ROASTED GROUNDNUT  200G
 ROASTED GROUNDNUT  500G
 HALDIRAMS ALU BHUJIA MIXTURE  180G
 HALDIRAMS ALU BHUJIA MIXTURE  400G
 HALDIRAMS AGRA TAJ DALMOTH  180G
 HALDIRAMS MUNG DAL MIXTURE  180G
 HALDIRAMS MUNG DAL MIXTURE  400G
 HALDIRAMS BHUJIA MIXTURE  180G
 HALDIRAMS BHUJIA MIXTURE  400G
 HALDIRAMS KATTA MITHA  180G
 HALDIRAMS KATTA MITHA  400G
 HALDIRAMS LONG SEV  180G
 HALDIRAMS ALU LACCHA  180G
 HALDIRAMS SADAH LACCHA  180G
 HALDIRAMS SPECIAL CORN FLAKES  180G
 HALDIRAMS SPECIAL CORN FLAKES  400G
 HALDIRAMS CHANNA CHOOR MIXTURE  200G
 HALDIRAMS AGRA SEV  200G
 HALDIRAMS CHANNA DAL  200G
 HALDIRAMS MURUKU  200G
 HALDIRAMS MATHRI  200G
 HALDIRAMS DISCO SAMOSA  200G
 HALDIRAMS GOLDEN MIXTURE  200G
 HALDIRAMS GOLDEN MIXTURE  400G
 HALDIRAMS KASHMIRI DALMOTH  200G
 HALDIRAMS KASHMIRI DALMOTH  400G
 HALDIRAMS NAVARATAN CHIWDA  200G
 HALDIRAMS NAVARATAN CHIWDA  400G
 HALDIRAMS DRY FRUIT MIXTURE  200G
 HALDIRAMS LAUNG SEV  200G
 HALDIRAMS FALAHARI CHIWDA MIXTURE  200G
 HALDIRAMS SOAN PAPDI  250G
 HALDIRAMS SOAN PAPDI (PLASTIC BOX)  250G
 HALDIRAMS SOAN PAPDI SPECIAL  250G
 HALDIRAMS SOAN PAPDI  500G
 HALDIRAMS SOAN PAPDI (PLASTIC BOX)  500G
 HALDIRAMS SOAN PAPDI SPECIAL  500G
 HALDIRAMS KESAR PAN  1KG
 HALDIRAMS RASAGULLA  1KG
 HALDIRAMS GULAB JAMUN  1KG
 HALDIRAMS CHAM CHAM  1KG
 HALDIRAMS RAJ BHOG  1KG
 HALDIRAMS RASAGULLA (EASY OPEN TIN)  1KG

 

 INSTANT MIXES,POWDERS& OTHERS 
 777 SAMBAR POWDER  200G X 500G
 777 RASAM POWDER  200G X 500G
 777 MADRAS CURRY POWDER  100G
 777 IDLI MILAGAI POWDER  100G
 777 RICE PULIYADHARAI MIX  100G
 777 TURMERIC POWDER (AGMARK)  100G
 777 CORIANDER POWDER (AGMARK)  100G
 777 CHILLI POWDER (AGMARK)  100G
 777 VADAMS (CRISPLES)  100G
 777 CURD CHILLIES  100G
 777 SUNDAKAI VATHAL  100G
 777 I.VADAM (INSTANT SEVAI)  500G
 777 I.VADAM (INSTANT SEVAI)  200G
 MTR RAVAIDLI MIX  500G
 MTR KHARABATH MIX  500G
 MTR RASAM MIX  500G
 MTR VADA MIX  500G
 MTR DOSA MIX  200G
 MTR JAMUN MIX  100G
 MTR JAMUN MIX  200G
 MTR JAMUN MIX  500G
 MTR RICEIDLI MIX  200G
 MTR BISIBELEBATH MIX  200G
 MTR BISIBELEBATH MIX  100G
 MTR INSTANT SAMBAR MIX  200G
 MTR INSTANT RAVADOSA MIX  500G
 MTR BADAMFEAST MIX (REFIL)  200G
 MTR BADAMFEAST MIX (REFIL)  500G
 MTR BADAMFEAST MIX (REFIL)  500G
 MTR BADAMFEAST MIX (JAR)  1KG
 MTR VERMICELLI IDLY  200G
 MTR VERMICELLI PAYASAM  200G
 MTR READY TO EAT – KESAR BATH  300G
 MTR READY TO EAT – KARA BATH  300G
 MTR READY TO EAT – BISIBELABATH BATH  300G
 MTR READY TO EAT – PONGAL  300G
 MTR CHANNA MASALA  300G
 MTR AALOO MUTTER  300G
 MTR DHALL FRY  300G
 MTR RAJMA MASALA  300G
 MTR VENDI FRY  300G
 MTR PINEAPPLE SWEET & SOUR CURRY  300G
 MTR MIXED VEGETABLES CURRY  300G
 MTR NAVARATNA KURMA  300G
 MTR PALAK PANNER  300G
 MTR PANEER MASALA  300G
 MTR MADRAS RASAM  100G
 MTR MADRAS SAMBAR  100G
 MTR SAMBAR POWDER(KARNATAKA )  200G
 MTR RASAM POWDER (KARNATAKA)  200G
 MTR PULIOGORE MASALA  100G
 MTR MADRAS RASAM POWDER  200G
 MTR MADRAS SAMBAR POWDER  200G
 MTR BADAMFEAST MIX (REFIL)  500G
 MTR BADAMFEAST MIX (REFIL)  500G
 MTR BADAMFEAST MIX (JAR)  1KG
 MTR VERMICELLI IDLY  200G
 MTR VERMICELLI PAYASAM  200G
 MDH CHILLI POWDER (DEGGI)  100G & 500G
 MDH CHILLI POWDER (KASHMIRI)  100G
 MDH KITCHEN KING  100G & 500G
 MDH MEAT CURRY MASALA  100G & 500G
 MDH GARAM MASALA  100G & 500G
 MDH GARAM MASALA  500G
 MDH CHICKEN CURRY MASALA  100G
 MDH TANDOORI BBQ MASALA  100G
 MDH SAMBAR MASALA  100G
 MDH CURRY POWDER  100G
 MDH PAV BHAJI MASALA  100G
 MDH JAL JEERA MASALA  100G & 500G
 MDH JAL JEERA MASALA  100G
 MDH PANI PURI MASALA  100G
 MDH CHUNKY CHAT MASALA  100G & 500G
 MDH CHANNA MASALA  100G & 500G
 MDH KASURI METHI (PEACOCK)  25G,50G & 100G
 MDH T-PLUS (TEA MASALA)  25G
 MDH AMCHUR POWDER  100G
 MDH DHANIA POWDER  100G
 MDH LALMIRCH POWDER  100G
 MDH LALMIRCH KUTTI  100G
 MDH AMCHUR POWDER  100G
 MDH JEERA POWDER  100G
 MDH FISH CURRY MASA  100G
 MDH DAL MASALA  100G
 MDH CHATNI PUTHINA P  100G
 MDH BIRYANIPULAO MASALA  100G
 MDH DAHIWADA RAITA MASA  100G
 MDH WHITE PEPPER POWDER  100G
 MDH PAKORA MASALA  100G
 MDH RAJMAH MASALA  100G
 MDH TAVA FRY MASALA  100G
 GITS GULAB JAMUN MIX  100G, 200G & 500G
 GITS JILEBI MIX  100G
 GITS JILEBI MIX WITH MAKER  135G
 GITS IDLI MIX  200G & 500G
 GITS DOSAI MIX  200G & 500G
 GITS VADAI MIX  200G & 500G
 GITS PAKORA MIX  200G
 GITS DHOKLA MIX  200G
 GITS KHAMAN DHOKLA MIX  200G
 GITS SAMBAR MIX  200G
 GITS RAVA IDLI MIX  200G & 500G
 GITS RAVA DOSAI MIX  200G & 500G
 GITS VERMECELLI KHEER MIX  125G
 GITS RICE KHEER MIX  125G
 GITS DAHI VADA MIX  200G & 500G
 GITS UPMA MIX  200G

 

 TEA
 RED LABLE TEA  100G,250G & 500G
 YELLOW LABLE TEA  100G,250G & 500G
 GREEN LABLE TEA  250G & 500G
 TAJMAHAL TEA  100G,250G & 500G
 TOPSTAR TEA  100G,250G & 500G
 SUPER DUST TEA  100G,250G & 500G
 THREE ROSES TEA  100G,250G & 500G
 CHAKRA GOLD TEA  500G
 ORGANIC INDIA TEA  100G
 ORGANIC INDIA TEA BAG  25BAGS

 

 HEALTH MIX & POWDER 
 NESTLE CERELAC WHEAT  400G
 NESTLE CERELAC APPLE  400G
 NESTLE CERELAC RICE  400G
 NESTLE CERELAC HONEY  400G
 NESTLE CERELAC VEGETABLES  400G
 NESTLE CERELAC ORANGE  400G
 NESTLE CERELAC RICE DHAL  400G
 COMPLAN (CHOCOLATE REFILL)  500G
 COMPLAN (CHOCOLATE JAR)  500G
 BOOST (JAR)  500G
 BOOST (REFILL)  500G
 JUNIOR HORLICKS (REFILL)  500G
 JUNIOR HORLICKS (JAR)  500G
 BOURNVITA (REFILL)  500G
 BOURNVITA (JAR)  500G
 VIVIA (JAR)  500G
 VIVA (REFILL)  500G

 

 BISCUITS 
 BRITANIA BISCUIT (50-50 )  75G
 BRITANIA BISCUIT (MILK BIKIES)  50G
 BRITANIA GOOD DAY (ELAICHI)  200G
 BRITANNIA BISCUIT (BOURBON)  75G
 BRITANNIA BISCUIT (GOODDAY BUTTER)  100G
 BRITANNIA BISCUIT (GOODDAY CASHEW)  100G
 BRITANNIA BISCUIT (GOODDAY CHOCOCHIPS)  75G
 BRITANNIA BISCUIT (GOODDAY CHOCONUT)  75G
 BRITANNIA BISCUIT (GOODDAY PISTA)  100G
 BRITANNIA BISCUIT (MARIE GOLD VITA)  150G
 BRITANNIA BISCUIT (MARIE GOLD)  300G
 BRITANNIA BISCUIT (MILK BIKIES)  125G
 BRITANNIA BISCUIT (NICE TIME)  75G
 BRITANNIA BISCUIT (NUTRICHOICE-DIGESSTIVE)  75G
 HORLICKS BISCUITS (ELAICHI)  200G
 HORLICKS BISCUITS (REGULAR)  200G
 PARLE-G BISCUIT (KRACK JACK)  75G
 PARLE – G BISCUIT  75G
 PARLE – G BISCUIT (FAB)  75G
 PARLE – G BISCUIT (HIDE  & SEEK)  100G
 BRANDED COSMETIC PRODUCTS 
 HAIR OIL 
 VVD COCONUT OIL  50ML
 VVD COCONUT OIL  100ML
 VVD COCONUT OIL  200ML
 VVD COCONUT OIL  500ML
 PARACHUTE COCONUT OIL  100ML
 PARACHUTE COCONUT OIL  200ML
 PARACHUTE COCONUT OIL  500ML
 PARACHUTE COCONUT OIL (JASMINE)  200ML
 PARACHUTE COCONUT OIL (ANTI DANDRUFF)  75ML
 PARACHUTE COCONUT OIL (ANTI DANDRUFF)  150ML
 DABUR VATIKA HAIR OIL  150ML
 DABUR VATIKA HAIR OIL  300ML
 DABUR AMLA HAIR OIL  50ML
 DABUR AMLA HAIR OIL  100ML
 DABUR AMLA HAIR OIL  200ML
 DABUR AMLA HAIR OIL  300ML
 DABUR AMLA HAIR OIL  500ML
 TATA NIHAR HAIR OIL COCONUT  100ML
 TATA NIHAR HAIR OIL COCONUT  200ML
 TATA NIHAR HAIR OIL COCONUT  400ML
 BAJAJ ALMOND HAIR OIL  100ML
 BAJAJ ALMOND HAIR OIL  200ML
 INDULEKHA HAIR OIL  100ML
 DHATHIRI HAIR OIL  100ML
 KESAVARTHINI HAIR OIL  100ML
 SESA HAIR OIL  100ML

 

 SHAMPOO 
 DABUR VATIKA SHAMPOO  50ML, 100ML & 200ML
 DABUR VATIKA SHAMPOO  50ML, 100ML & 200ML
 CLINC PLUS SHAMPOO  50ML, 100ML & 200ML
 CLINC ALL CLEAR SHAMPOO  50ML, 100ML & 200ML
 MEERA SEEYAKAI HERBAL SHAMPOO  50ML & 100ML
 SUNSILK BLACK SHAMPOO  50ML & 100ML
 NUZEN SHAMPOO  100ML
 NUZEN ANIT HAIR FALL SHAMPOO  100ML

 

 HAIR DYE 
 BLACK ROSE HENNA  3G
 INDICA HENNA  5G
 GODREJ HAIRDYE-BLACK  3G
 GODREJ HAIRDYE-BROWN  3G
 GODREJ HAIRDYE-SOFT BLACK  3G

 

 SEEYAKAI POWDER 
 TIGER BRAND SEEYAKAI POWDER  400G
 TIGER BRAND SEEYAKAI POWDER  100G
 TIGER BRAND SEEYAKAI POWDER  15G
 MEERA SEEYAKA POWDER  100G

 

 SOAPS & DETERGENTS 
 MYSORE SANDLE SOAP  75G & 150G
 MYSORE SANDAL SOAP(FAMILY PACK)  75G X 6 X 24
 MARGO SOAP  75G  & 100G
 HAMAM SOAP  100G
 LIRIL SOAP  75G
 KRISHNA THULASI SOAP  75G
 MEDIMIX SOAP  75G & 150G
 CHANDRIKA SOAP  75G
 REXONA SOAP  100G
 OLD CINTHOL SOAP  100G
 RIN SOAP (DETERGENT SOAP )  250G
 POWER SOAP (DETERGENT SOAP)  250G
 501 SOAP (DETERGENT SOAP )  250G

 

 TALCUM POWDER 
 GOKUL TALCUM POWDER  70G, 140G & 300G
 PONDS SANDLE TALCUM POWDER  50G, 100G & 300G
 PONDS DREAMFLOWER TALCUM POWDER  20G, 50G & 100G
 PONDS DREAMFLOWER TALCUM POWDER  400G
 PONDS MAGIC TALCUM POWDER  50G, 100G & 400G

 

 BEAUTY CREAM 
 FAIR&LOVELY CREAM (MAX FAIRNESS)  50G
 FAIR&LOVELY CREAM (AYURVEDIC)  50G
 FAIR&LOVELY CREAM (ANTI MARKS)  50G
 POND’S WHITE BEAUTY FACE CREAM  50G
 POND’S AGE MIRACLE CREAM  50G
 HIMALAYA NEEM FACE CREAM  50G

 

 POOJA ITEMS 
 TSR ROSE WATER  50ML & 100ML
 TSR SCENTED CHUNNAM  80G
 TSR SCENTED POOJA POWDER  10G
 SITHANATHAN VIBOOTHY  25G
 SITHANATHAN VIBOOTHY  65G
 SITHANATHAN VIBOOTHY  125G
 SITHANATHAN VIBOOTHY  250G
 SITHANATHAN JAVVATHU SCENTED VIBOOTHY  100G
 POOJA POWDER  1KG
 KTR SCENTED CHUNNAM  80G
 ABISHEKA POWDER  1KG
 GOPURAM KUMKUM  1KG
 GOPURAM KUMKUM  500G
 GOPURAM PUSUMANJAL  200G
 GOPURAM KUMKUM (ALUMINIUM FOIL)  50G
 GOPURAMKUMKUM 1ST(NO.10)  50G
 GOPURAMKUMKUM 2ND(MEENAKSHI BRAND)  50G
 NOOL THIRI (VILAKKU THIRI)  500G
 THASANGAM POWER  500G & 25KG
 KUMKUM MERUN  500G & 25KG
 KUMKUM VIOLET  500G & 25KG
 KUMKUM RED  500G & 25KG
 ARCHANAI KUMKUM  500G & 25KG
 KUMKUM (RED / MERUN / VIOLET )  500G & 25KG
 DASANGAMCONE GSR  10NOS
 SAMBIRANI BLOCK  1KG
 PADMINI AGARBATHI (BRINDAVAN)  20STK
 PADMINI AGARBATHI (SANDLE)  20STK
 PADMINI AGARBATHI (SANDLE)  100STK
 PADMINI AGARBATHI (GULISAN)  20STK
 PADMINI AGARBATHI (JUKI)  20STK
 PADMINI AGARBATHI (LYRICS)  20STK
 PADMINI  AGARBATHI (STYX)  20STK
 PADMINI  AGARBATHI (STYX)  100STK
 HARI OM AGARBATHI (PURE ROSE)  25STK
 HARI OM AGARBATHI (PURE JASMINE)  25STK
 HARI OM AGARBATHI (SANDLE)  25STK
 HARI OM AGARBATHI (REAL FLORA)  25STK
 HARI OM FLUXO INCENS  25G
 HARI OM FLUXO INCENS  50G
 SAI FLORA INCENS  25G
 SAI FLORA INCENS  50G
 CYCLE BRAND 3 IN 1 AGARBATHI  21STK
 CYCLE BRAND 3 IN 1 AGARBATHI  27STK
 NAGCHAMPA INCENSE STICK  12STK
 NAGCHAMPA BLUE SOAP  100G

 

 BRASS WARES
 POOJA PLATE 160 GM
 BATHI STAND 60 GM
 VIBOOTHI MADAL 60 GM
 KUMKUM SIMIL 80 GM
 POOJA BELL 170 GM
 SOMBU 170 GM
 DUBAKKAL 200 GM
 SUDAM STAND 250 GM
 KUTTHU VILAKU (BABY) 180 GM
 KAMATCHI VILAKU 350 GM
 6 FEET BRASS KUTHUVILAKKU  

 

 OTHER MISCELLENOUS PRODUCTS 
 BUSH ORANGERED  100G
 BUSH LEMON YELLOW  100G
 SILVER LEAF FOR SWEETS  15LEAVES
 TAS SNUFF  10G & 50G
 REGAL LIQUID BLUE  75ML
 UJALA LIQUID BLUE  75ML & 250ML
 R S PATHY  20ML
 SAIBAL  15G
 THENNAMARAGUDI OIL  50G
 BETALNUT WHOLE  500G & 1KG
 HENNA POWDER  20KGS
 HESINA HENNA  100G
 RED HENNA POWDER  100G
 MORE PRODUCTS ARE AVAILABLE ON ENQUIRY 
 Note: strike through items are not allowed for export 
 KITCHENWARE 
 PRESTIGE PRESSURE COOKER 2LTR
 PRESTIGE PRESSURE COOKER 3LTR
 PRESTIGE PRESSURE COOKER 5.5LTR
 PRESTIGE PRESSURE COOKER(BLACK) 3LTR
 PRESTIGE PRESSURE PAN
 PRESTIGE PANIYARAM PAN
 PRESTIGE APPAM PAN
 PRESTIGE NON STICK TAWA
 PRESTIGE NON STICK KADAI
 PRESTIGE IDLI COOKER
 PRESTIGE  RICE COOKER
 STAINLESS STEEL MEAL PLATE
 STAINLESS STEEL WATER JUG
 STAINLESS STEEL SPOON
 STAINLESS STEEL RICE LADEL
 STAINLESS STEEL CURRY LADEL
 STAINLESS STEEL TEA FILTER
 STAINLESS STEEL COFFEE FILTER
 STAINLESS STEEL JUICE FILTER
 STAINLESS STEEL FLOUR JALADAI
 STAINLESS STEEL THUMBLER
 STAINLESS STEEL MASALA DUBBA
 BRASS WEDDING SET
 STAINLESS STEEL WEDDING STEEL
 BAMBOO IDIYAPPAM MAKER
 ALUMINIUM PUTTU MAKER
 STAINLESS STEEL MURUKKU MAKER
 SOWBAGIYA WET TILTING WET GRINDER
 HIMALAYA HERBAL PRODUCTS
 HIMALAYA PURIFYING NEEM FACE WASH
 HIMALAYA ANTI HAIR FALL SHAMPOO
 HIMALAYA NEEM & TURMERIC SOAP
 HIMALAYA ALMOND SOAP
 HIMALAYA CUCUMBER SOAP
 BIOTIQUE PRODCUTS
 BIOTIQUE KELP SHAMPOO
 BIOTIQUE CUCUMBER TONER
 BIOTIQUE HONEY GEL FACE WASH
 BIOTIQUE ALMOND EYE CREAM
 BIOTIQUE AVOCODA MASSAGE OIL
 OTHER BEAUTY PARLOUR ITEMS LIKE JOVEES, AROMA, EVERYUTH ETC ALSO AVAILABLE.
 WE CAN DO MORE PRODUCTS AS PER BUYER’S REQUEST.