இறக்குமதியாலரை கண்டுபிடிப்பது எவ்வாறு?

find

இந்த தலைப்பில் நீண்ட நாள் மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சி,   மற்றும் பல நாடுகளில் உள்ள தொழில் நண்பர்கள் அனுபவத்தில் கேட்டு தெளிவு பெற்ற விசயங்களை நம் தமிழ் மக்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறோம். அனைத்தையும் தொகுத்து உங்களுக்கு ஈமெயிலில் அனுப்பி வைக்க உள்ளோம். தகவல் வேண்டுவோர் உங்கள் விவரங்களை அனுப்பி வைக்கவும். பதில் உங்கள் ஈமெயில்லுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம்.

அன்புடன்,
தமிழ் தூதர்.ராஜன் 9943826447

 

5 Comments

Thanks for Visiting Tamil Exim Club...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s